نحوه همکاری(ضروری)
شرایط حضور در محل کار(ضروری)
اطلاعات فردی(ضروری)
جنسیت(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)

آخرین مدرک تحصیلی

مهارت زبان انگلیسی

مهارت کامپیوتری

سوابق کاری

حقوق درخواستی

حداقل حقوق موردنظر خود برای ۲۶ روز کاری را مشخص کنید

ارسال رزومه

در این قسمت رزومه قابل چاپ خود را بارگذاری کنید
حداکثر اندازه فایل: 128 MB.